Člani

1 Martin Mošnik

Članice

1 Nada Bambič

Ekipno

1 Konex 1 (Klemen Gutman, Miha Kavaš, Klemen Kristan, Igor Pejić in Tomaž Prelesnik)
2 Squashland 1 (Goran Miličević, Primož Osrečki in Damjan Adlešič)
3 Konex 2 (Andrej Sosič, Izidor Sosič, Klemen Šavli, Miha Simonič in Sandi Davinić)