Squash zveza Slovenije (Slovenian Squash Association)

je nacionalna panožna športna zveza, ki združuje športna društva na območju Republike Slovenije, ki se ukvarjajo z rekreativnim ali tekmovalnim squashem. Trenutno pod njenim okriljem deluje 9 društev iz vse Slovenije. Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije, Evropske in Svetovne squash federacije ter aktivno sodeluje z nacionalnimi squash zvezami sosednjih držav.

 Glavno vodilo zveze je razvoj squasha v Sloveniji, glavne osi delovanja pa:

  • oblikovanje članskih državnih reprezentanc in udeležba na velikih tekmovanjih,
  • razvoj, podpora in izpopolnitev mladinskega squasha s spodbujanjem kakovostnega dela z mladimi v klubih,
  • razvoj strokovnega znanja – izvajanje vaditeljskih, trenerskih in sodniških tečajev,
  • promocija športa in zagotavljanje širše baze.

Upravni odbor sestavljajo:

Gregor Jenko
(predsednik UO)
gregor.jenko@squash.si

Tomaž Čampa
(podpredsednik UO)
tomaz@squash.si

Blaž Kunšič
(član UO)
blaz.kunsic@squash.si

Izidor Sosič
(član UO)
izidor.sosic@squash.si

Klemen Kristan
(član UO)
klemen.kristan@squash.si

Urša Langus
(članica UO)
ursa.langus@squash.si

Nadzorni odbor sestavljajo:

Tomaž Pečjak, Goran Milićević in Tomaž Prelesnik

Strokovni odbor sestavljajo:

Franc Langus, Martin Mošnik in Miha Kavaš

Disciplinsko komisijo sestavljajo:

Marko Podgoršek, Nada Bambič in Andrej Sosič

Častni član Squash zveze Slovenije

Gospod Andrew Page
Britanski veleposlanik v Sloveniji

Častni član od 22. 4. 2012

 


 

Statut in pravilniki delovanja zveze

Trenutno veljavni statut Squash zveze Slovenije in pravilnike njenega delovanja najdete tukaj.