Glavne novosti novega Pravilnika o organizaciji tekmovanj SQZS:

 • Pogoj za upoštevanje turnirja za JL je udeležba vsaj osmih registriranih igralcev, šestih registriranih igralk in štirih registriranih mladincev oz. mladink v posamezni kategoriji na tekmovanju.
 • V kolikor ženske nastopajo na turnirju skupaj s tekmovalci, se ne upoštevajo na moški jakostni lestvici
 • Za člansko JL se upošteva povprečje vsote 6 (moški) oz. 4 (ženske) najvišjih vrednosti točk tekmovalca na turnirjih za JL v zadnjih dvanajstih mesecih. V primeru, da tekmovalec v dvanajstih mesecih nima 6 oz. 4 turnirjev, se vsota vrednosti točk deli s številom 6 oz.4.
 • Točkovanje za doseženo mesto je odvisno od ranga turnirja in števila sodelujočih tekmovalcev na turnirju.
 • Obstajajo 4 rangi turnirjev, in sicer:
  • 1. rang Državno prvenstvo ali turnir Super serije z denarnim nagradnim skladom turnirja več kot 1.000 €.
  • 2. rang Turnir Super serije z denarnim nagradnim skladom turnirja med 200 EUR do 1.000 EUR (150 EUR do 1.000 EUR za dekleta) ali seštevkom mest prvih štirih nosilcev na JL do vključno 26 ali manj (moški), prvih štirih nosilk 18 ali manj (ženske).
  • 3. rang Vsi ostali turnirji Super serije.
  • 4. rang Vsi ostali turnirji za JL, ki niso uvrščeni v Super serijo, neodvisno od nagradnega sklada ali uvrstitve tekmovalcev na JL.
 • Glede na število nastopajočih se določa 3 vrste turnirjev:
  • do 11 tekmovalcev/k;
  • od 12 do 23 tekmovalcev/k – (vrednost točke se poveča za 50 %) in
  • več kot 24 tekmovalcev/k – (vrednost točke se poveča za 100 %).
 • Točkovanje se vodi na tri decimalke.

Celoten pravilnik: Pravilnik o organizaciji tekmovanj SQZS.