SerbianJOSamo nekaj dni po odličnih dosežkih reprezentanc na Balkanskem ekipnem prvenstvu se je v Beograd podalo šest mladincev iz dveh klubov, ki so nastopili na Mladinskem odprtem prvenstvu Srbije. Domov so prinesli zmago Andraža Demšarja (B19), drugo mesto Blaža Porente (B15) in tretji mesti Jošta Dolinarja (B17) ter Žiga Merčuna (B15). Pod vodstvom dr. Gorana Vučkoviča sta nastopila še Maj Rakovec in Filip Bojko.