Vlada je z 29. 3. v Uradnem listu objavila Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki začne veljati 1. aprila in velja do vključno 11. aprila 2021. Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe (iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu) nista dovoljena.

IZJEME
Proces športne vadbe je dovoljen:

  • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

Za zgoraj navedene izjeme je dovoljena uporaba športnih objektov (zaprtih in odprtih) tudi v času od 1.4. do vključno 11.4.2021.

Nadaljnja obrazložitev:

Kaj se prepoveduje po 46 členu Zakona o športu?
(2. člen Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov)

Strokovno delo v športu po tem zakonu predstavlja delo na področju športnih programov iz prvega odstavka 6. člena tega zakona in obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Katere dejavnosti se prepovedujejo? (6. člen Zakona o športu)
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport (razen izjem navedenih v Odloku);
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.

Posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvajajo takšno športno-gibalno dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.