Svetovna squash zveza (WSF) je na zadnji skupščini sprejela spremembo pravil squasha v delu, ki govori o poškodbah, ki vključujejo krvavitev. Definicija slednjih se sedaj glasi: »Poškodbe s krvavitvijo so tiste, pri katerih je krvavitev zadostna, da se kri lahko prenese z igralca na nasprotnika in na igrišče.«. Praske, odrgnine in druge drobne rane, pri katerih se pokaže le kakšna kapljica krvi, se ne štejejo več za poškodbe s krvavitvijo, prav tako mednje več ne spada krvavitev, razvidna skozi obliž ali drugo vrsto preveze. To pomeni, da mora poškodovani igralec z igro nadaljevati nemudoma, lahko le preda niz in izkoristi odmor med nizi za okrevanje. Regulacija poškodb, pri katerih krvavitve ni, ostaja nespremenjena.

Spremembo je predlagala PSA, saj je po takrat veljavnih pravilih vsaka praska lahko tekmo podaljšala za nedoločen čas. To pomeni, da gledalci izpred igrišča odidejo v bar, tisti pred malimi zasloni zamenjajo program, nemogoče je tudi načrtovanje prenosov in sama izvedba tekmovanja, saj so zamiki od predvidene časovnice enostavno preveliki.

Nova pravila glede poškodb s krvavitvijo so, povzeto, sledeča:

14.4.1. Samopoškodba (Self-inflicted injury)

Če si igralec (znatno) krvavitev povzroči s svojim ravnanjem brez krivde nasprotnika, ima za oskrbo rane na voljo 5 minut časa. Če mu to v tem času ne uspe, lahko preda niz in izkoristi še odmor med nizi. Zatem se tekma dosodi nasprotniku.

Če se igra po izteku časa za okrevanje nadaljuje in pride do ponovne krvavitve iz iste rane, za katero sta kriva oba ali noben izmed igralcev, se to smatra za poškodbo z deljeno krivdo in poškodovani igralec ima na voljo razumen čas za okrevanje. Dolžina tega časa je v presoji sodnika, seveda pa mora biti čim krajši. Če igralec po izteku dodeljenega časa tekme ne more nadaljevati, se ta dosodi nasprotniku.

14.4.2. Poškodba z deljeno krivdo (Contributed injury)

Poškodovani igralec ima na voljo razumen čas za okrevanje po presoji sodnika. Če pride v nadaljevanju tekme do ponovne krvavitve iz iste rane

– po krivdi nobenega ali obeh igralcev, se poškodovanemu igralcu znova dodeli čas za okrevanje.

– po krivdi poškodovanega igralca, ta nima na voljo časa za okrevanje, lahko le preda niz in izkoristi odmor med nizi.

Če poškodovani igralec ne more nadaljevati tekme po izteku zadnjega dodeljenega časa za okrevanje, se tekma dosodi nasprotniku.

14.4.3. Poškodba s strani nasprotnika (Opponent-inflicted injury)

14.4.3.1. Nenamerna poškodba s strani nasprotnika (Opponent-inflicted accidental)

Poškodovani igralec ima na voljo razumen čas za okrevanje po presoji sodnika. Če po izteku tega časa igralec ne more nadaljevati, se tekma dosodi poškodovanemu igralcu.

Če se igra po izteku časa za okrevanje nadaljuje in pride do ponovne krvavitve iz iste rane, za katero sta kriva oba ali noben izmed igralcev, se to smatra za poškodbo z deljeno krivdo in poškodovani igralec ima na voljo razumen čas za okrevanje. Dolžina tega časa je v presoji sodnika, seveda pa mora biti čim krajši. Če igralec po izteku dodeljenega časa tekme ne more nadaljevati, se ta dosodi poškodovanemu igralcu.

Če pride do ponovne krvavitve iz iste rane po krivdi poškodovanega igralca, ta nima na voljo časa za okrevanje, lahko pa preda niz in izkoristi odmor med nizi.

Če poškodovani igralec ne more nadaljevati tekme po izteku zadnjega dodeljenega časa za okrevanje, se tekma dosodi nasprotniku.

14.4.3.2 Namerna poškodba s strani nasprotnika (Opponent-inflicted deliberate)

Ko pride do poškodbe s krvavitvijo izključno zaradi nasprotnikovega namernega nevarnega ravnanja, se tekma takoj dosodi poškodovanemu igralcu.

14.4.4 Ko pride do poškodbe s krvavitvijo je treba po potrebi očistiti igrišče, igralci pa morajo zamenjati okrvavljena oblačila.

 

Marko Podgoršek